Volym: 227 1810-1816 J1 KARTOR J1a KARTBÖCKER J1a1 Kartbok, flot

Grunduppgifter

227
1810-1816
Inbunden
0 (enhet saknas)
J1 KARTOR J1a KARTBÖCKER J1a1 Kartbok, flottningskarta öfver Torne elf, gränslinjen mellan Sverige och Ryssland. Upprättad 1810 av U Thersner, kopierad 1816 av Nordsdedt. (digitalisering finns)

Placering

D1-24

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor