Volym: 31 1940-1946 B1f1 Gallrings- och surrgodsrapporter 1940-1946

Grunduppgifter

31
1940-1946
Arkivbox foliant (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
B1f1 Gallrings- och surrgodsrapporter 1940-1946

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor