Volym: 34 1943-1954 B1f1 Gallrings- och surrgodsrapporter 1953-1954

Grunduppgifter

34
1943-1954
Arkivbox foliant (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
B1f1 Gallrings- och surrgodsrapporter 1953-1954 B1f2 Gallrings- och surrgodsrapporter Saarenpää 1936-1939 B1f3 Gallrings- och surrgodsrapporter Salmis 1943-1945

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor