Volym: 33 1952-1963 B1f1 Gallrings- och surrgodsrapporter 1952-1963

Grunduppgifter

33
1952-1963
Arkivbox foliant (5 cm)
0,03 (enhet saknas)
B1f1 Gallrings- och surrgodsrapporter 1952-1963

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor