Volym: 32 1947-1952 B1f1 Gallrings- och surrgodsrapporter 1947-1952

Grunduppgifter

32
1947-1952
Arkivbox foliant (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
B1f1 Gallrings- och surrgodsrapporter 1947-1952

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor