Volym: 39 1947-1963 B3 UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR B3a Undersök

Grunduppgifter

39
1947-1963
Arkivbox foliant (5 cm)
0,03 (enhet saknas)
B3 UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR B3a Undersökning om flottningsrensningens inverkan på fiskebestånd 1947-1954 B3b Rationaliseringsundersökningar 1963

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor