Volym: 35 1946-1954 B1f3 Gallrings- och surrgodsrapporter Salmis 194

Grunduppgifter

35
1946-1954
Arkivbox foliant (5 cm)
0,03 (enhet saknas)
B1f3 Gallrings- och surrgodsrapporter Salmis 1946-1954

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor