Volym: 40 1952-1969 B3c Utredning angående nedläggning av flottleder

Grunduppgifter

40
1952-1969
Arkivbox (8 cm)
0,08 (enhet saknas)
B3c Utredning angående nedläggning av flottleder 1969 B3d Utredning angående förutsättningarna för fortsatt flottning på Torne älv 1969 B3e Ins. Willikka flottningsundersökning 1959-1961 B3f Flottningsutredning angående konstnader 1952-1963 B3g Utredning angående flottrensningar 1955-1969

Placering

Sekretess

Hanteringsanvisningar

Länkar

Bilagor